Ayak Bileği Yumuşak Doku (Bağ) Yaralanmaları

Ayak bileği çevresi yaralanmalarının en sık görülenidir. Sportif yaralanmaların büyük kısmını oluşturur, örneğin tüm basketbol yaralanmalarının % 45‘i ayak bileği çevresindedir. Burkulma daha çok ayağın iç tarafa (% 85) doğru zorlanması ile olur. Ayak bileği dış kısmında bulunan ligamentlerden en sık Anterior Talofibular takiben Kalkaneofibular ligament yaralanması görülür.
Tanı
Yürüme veya spor sırasında ayağın burkulması
Yürüme güçlüğü ve aksama
Ayak dış kısmında şişlik ve takiben morarma
Yapılması Gerekenler
PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation) protokolü uygulanır
Sporun ve yürümenin hemen durdurulması
İstirahat
Buz uygulaması (3 saatte bir kez 15 dakika )
Elastik bandaj
Ayağın yukarıda tutulması (ayak altına iki yastık)
Basit yaralanmalar kolay iyileşirken ciddi yaralanmalarda 5-6 haftaya kadar uzar.
Doktorunuzun Yapacakları
Dikkatli bir hikaye alınması (mekanizma, burkulma sayısı, şiddeti, daha önceki tedaviler)
Fizik muayene
Gerekli görülür ise x.ray (nadiren ultrasonografi veya MRG)
Ciddi yaralanmalarda alçı ateli ve koltuk değneği ile yürüme
Antienflamatuar ilaçlar (mide veya barsak sorunları olanlar dikkat)
Fizik tedavi programının planlanması
Erken dönemde cerrahi nadiren gereklidir
İleride gelişebilecek tekrarlayan ayak bileği burkulmaları veya eklem kıkırdağı lezyonlarında cerrahi tedavi gerekli olabilir