Yumuşak Doku Kitleleri

Ayak bileği çevresindeki yumuşak doku şişlikleri nadiren kötü huyludur (malign). Ayak bileği çevresindeki yumuşak doku tümörleri arasında ganglionlar, bursitler, inklüzyon kistleri, lipom ve fibromlar sayılabilir. Bununla birlikte kötü huylu tümörlerinde olabileceği ve takibinin mutlaka ortopedi doktoru tarafınca yapılacağı akılda tutulmalıdır. Nevüsler (benler) özellikle ayak tabanında tekrarlayan travmalarda ikincil, küçük olsalar bile malign (kötü huylu) olma ihtimalleri vardır. Bu nedenle nevüsler cilt doktorları tarafınca takip edilmelidir.
– Ayak çevresindeki şişliklerin varlığında ortopedi uzmanına başvurunuz
– Özellikle ayak tabanındaki nevüsler (benler) için cilt (dermatoloji) uzmanına başvurunuz
– İçi sıvı dolu şişlikler enjektör ile boşaltılabilir
– Kistik kitlelerin aspirasyonu sonrası küçülmesini sağlamak için kortizon enjeksiyonları yapılabilir.
– Diğer kitlelerde manyetik rezonans görüntüleme veya ultrasonografi çekilmesi gerekebilir. Takiben biyopsi alınan veya total çıkarılan kitleler patoloji uzmanına gönderilmelidir. Kesin tanı sadece patolojik inceleme sonrası konulabilir.